Ga naar de inhoud

Agile coaching & training

De mens centraal

Een verandering met als thema “agile” gaat in de eerste plaats over het creëren van een wendbare organisatie die focust op duurzame waardecreatie. Zo’n organisatie bestaat uit mensen die gedreven zijn om waarde te leveren aan klanten, maar ook aan elkaar en aan zichzelf. Zij weten kansen te benutten en hindernissen weg te nemen door steeds opnieuw te leren wat werkt en daarbij gezamenlijk op te trekken en verandering te omarmen. Samen creëren deze mensen waarde en samen vormen zij de wendbare organisatie. 

Bedrijfsvoering én IT

Agile worden doe je als organisatie als geheel. Daarmee voorkom je dat je slechts een deel optimaliseert waardoor je wendbaarheid in de volledige waardeketen beperkt blijft.

Bij een agile verandering brengt je waardeketens in kaart en ga je op zoek naar mogelijkheden om ze te optimaliseren. Die mogelijkheden variëren van het introduceren van Objectives & Key Results en Agile Planning tot aan het samenstellen van autonome Agile Teams die gebruik kunnen maken van deployment pipelines en testautomatisering.

Een goede agile coach weet raad met vraagstukken in zowel de bedrijfsvoering als in de techniek omdat het niet gaat om de output van de afzonderlijke delen, maar om de uiteindelijke waarde die het resultaat is van samenwerkende, elkaar versterkende vakmensen.

Het ei van Columbus: de agile cultuur

Een agile organisatie kenmerkt zich door wat je mensen ziet doen én wat je daarbij ervaart aan energie. Daar heb je vast wel een voorstelling bij. Zo’n cultuur ontstaat als je een omgeving creëert waarin deze tot bloei kan komen. Die omgeving is waarschijnlijk voor een belangrijk deel anders dan wat het nu is. De bestaande omgeving binnen jouw organisatie, inclusief alle structuren, rollen, processen en andere afspraken, houdt immers de huidige cultuur in stand. 

Als je een verandering naar een meer agile organisatie wilt inzetten, is het van belang dat je goed nadenkt over wat er anders moet, maar juist óók over wat je wilt behouden. Vaak hèb je immers al heel veel goeds in huis. En toch zul je voorbereid moeten zijn om dingen los te laten, ook al lijken ze goed te werken. Want misschien houden ze andere dingen in stand die juist niet goed werken. 

Als je de essentie van je organisatie wilt veranderen, dan hebben we het doorgaans over een agile transformatie. Je transformeert de manier van denken en werken door een nieuwe omgeving te creëren waarin nieuwe mogelijkheden ontstaan. Daarbij zijn het, naast allerlei indrukwekkende agile raamwerken, methoden en werkwijzen, juist de agile waarden en principes die een belangrijke rol spelen in de nieuwe omgeving en bij het tot stand laten komen van een heuse agile cultuur.

Met onderbouwd advies en mensgerichte coaching help ik je...

…formuleren waarom je wilt veranderen en wat daarvoor nodig is, zodat je de mensen in je organisatie helpt dit te begrijpen, er warm voor te lopen en erop terug kunnen vallen als het gaandeweg lastig wordt, wat het op enig moment altijd wordt.
…de verandering naar een wendbare organisatie in gang zetten met concrete acties waar gemotiveerde mensen die instappen op de verandering mee aan de slag kunnen.
…een eventuele al lopende verandering vlot trekken of beter laten functioneren, omdat een stagnerende of losgelaten verandering vooral geld en energie kost en het maar de vraag is waar je op uit gaat komen.
…Scrum Masters en Product Owners hun rol te begrijpen en uit te voeren, omdat Scrum simpel lijkt, maar het in de praktijk verre van is. Mits je de voordelen ervan volledig wilt ervaren en je wilt dat alle teamleden en hun stakeholders vol achter de werkwijze staan.
…verbinding te maken tussen de IT en de bedrijfsvoering en als het even kan daar een eenheid van te vormen. Want waarde komt immers voort uit waardeketens waarin wordt samengewerkt en niet uit interne partijen die elkaar goed bedoeld diensten verlenen.
…met het opzetten en begeleiden van agile teams volgens wetenschappelijk aangetoonde criteria. Omdat doorgaans veel te lichtzinnig wordt gedacht dat elk team zomaar een agile team kan worden. En omdat het coachen van een slecht ontworpen team je niets oplevert.
…bij het opzetten van visueel management, agile planning en agile portfolio management omdat transparantie van doelen, strategie en voortgang essentieel is om te kunnen (bij)sturen en het collectieve intellect van alle betrokkenen te kunnen aanspreken.
…projectmanagers, lijnmanagers en architecten helpen begrijpen wat hun rol is in een agile organisatie, omdat de rollen die zij vervullen weldegelijk fundamenteel kunnen veranderen, maar niet per definitie worden gemarginaliseerd of zelfs afgeschreven.
…hoe je omgaat met teamoverstijgende impediments die wendbaarheid in de weg zitten. Waardoor doorlooptijden worden verkort, reactietijden worden versneld en mensen weer het gevoel krijgen dat problemen er zijn om opgelost te worden.

Training

Veranderen doe je op basis van begrip en kennis van zaken. Als ervaren trainer draag ik mijn kennis graag op professionele wijze over.

Naast basistrainingen over agile en Scrum kun je als organisatie, afdeling of team bij mij en mijn collega’s bij Altimos terecht voor een verscheidenheid aan trainingen die veel verder gaan dan het basisniveau én ook nog eens heel leuk zijn om te ervaren. 

Kijk hieronder voor een korte samenvatting van elke training en maak een belafspraak als je meer wilt weten over leerdoelen en inhoud of overweegt een training te boeken. De trainingen zijn alléén door bedrijven te boeken met een minimum van 5 deelnemers per uitvoering. Bij alle trainingen is er de optie voor aanvullende trainingen met nog meer diepgang, terugkomdagen en coaching on the job op basis van de gevolgde training.

Als Scrum Master ben je formeel onderdeel van een Scrum Team. Je leert jouw team agile werken en meesterschap te bereiken over de door haar gekozen werkwijze en de evolutie daarvan. Een agile Team staat echter zelden op zichzelf. Het opereert te midden van een bredere  organisatie en heeft te maken met wat daarin wel en niet kan en met welk tempo iets kan.

Het is daarom de taak van de Scrum Master om niet alleen het eigen team, maar óók de organisatie te leren wat agile is. Hierbij moet je rekening houden met zowel de belangen van je team als de belangen van de organisatie, vooral als die uiteen lijken te lopen. Als Scrum Master moet je dus goed weten waarom jouw organisatie agile wil zijn en hoe zij dat precies voor zich ziet. Vervolgens werk je samen met anderen om de hindernissen te slechten die agile werken voor zowel je team als de hele organisatie in de weg staan.

Veel Scrum Master beperken zich echter teveel tot het eigen team en laten daarmee een kans voor de organisatie liggen. Sterker nog, zo’n houding staat het wendbaar worden van de organisatie zelfs in de weg. Deze training leert je hoe je je rol als Scrum Master kunt pakken zoals deze is bedoeld: als trainer, coach en geweten van een wendbare organisatie die werkt op basis van het Scrum raamwerk.

De standaarduitvoering van deze training is 2 dagen of 4 dagdelen.

Als Product Owner sta je aan de lat voor het duiden en creëren van waarde voor je klanten en andere belanghebbenden. Dat doe je niet in je eentje, maar met alle betrokkenen samen. Dan is een goede, visuele productplanning onontbeerlijk om samen te kunnen plannen, samen de voortgang te kunnen volgen en samen te kunnen bijsturen. 

Visueel plannen en besturen lijkt eenvoudig en in opzet is dat het ook. Je hangt een brown paper aan de muur of je opent een Miro bord en de mogelijkheden liggen aan je voeten. De uitdaging zit hem echter in het zodanig opzetten van de planning dat deze voor alle betrokkenen goed werkbaar is én blijft. Te vaak wordt zo’n planning al snel te complex of het feestje van één of een beperkt aantal mensen. En er is altijd wel iemand die roept dat het ook in Jira kan, waarmee het vervolgens met de zichtbaarheid van de planning snel gedaan is.

Deze training leert je een visuele planning opzetten en onderhouden waar je lang baat bij hebt én die door alle betrokkenen gebruikt en doorontwikkeld wordt.

De standaarduitvoering van deze training is 2 dagen of 4 dagdelen.

Richard Hackman, professor aan Harvard University, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar groepen en teams. Zijn onderzoeksresultaten heeft hij met de wereld gedeeld in verschillende artikelen en boeken. Zijn meest bekende boek is “Leading Teams – Setting the stage for great perfromances” uit 2002. Op basis van de bevindingen in dat boek en verder onderzoek zijn 6 condities gevonden die onderliggend zijn aan teams die de potentie hebben om geweldig te presteren. Andersom geldt: als de condities ontbreken dan is de kans dat het team succesvol is klein. Ook coaching helpt niet wanneer het rammelt aan de basis van het team. Sterker nog, het is vaak zelfs contraproductief! 

In de praktijk van agile transformaties zien we dat al snel wordt gedacht dat elk bestaand team een agile team kan worden. Of, los van agile, dat een groep mensen per definitie een team genoemd kan worden. Niets is minder waar. Tijdens deze training maak je kennis met de 6 condities: de essentials en de enablers. Je leert wat deze condities inhouden en hoe je er invulling aan kunt geven zodat jouw teams echt de kans krijgen succesvol te zijn.

De standaarduitvoering van deze training is één dag of 2 dagdelen.

Als agile coach neem je je rol serieus. Maar niet serieuzer dan nodig. Want met een gezonde combinatie van provocatie, empathie en wat lol kun je héél veel bereiken. Zeker als de excuses om vooral niet te hoeven veranderen boven tafel komen. Provocatieve coaches gaan er vanuit dat mensen veerkrachtig zijn en over ongekende vermogens beschikken. Zij laten hun fluwelen handschoenen thuis en nemen liever een rol prikkeldraad mee. 

Tijdens deze training ontdek je wat provocatief coachen kan brengen in een omgeving waarin met man en macht wordt gewerkt om flink agile te worden. Je maakt kennis met een aantal basisprincipes en een heel scala aan interventies. Uiteraard leer je ook de magische formule om zelfs de meest cynische waterval manager te bekeren tot een heuse Scrum fan!

De standaard uitvoering van deze training is een halve dag. Eigenlijk dus meer een workhop. Maar wel een hele leuke. Vooral omdat ie gebaseerd is op het werk van Frank Farrelly, Jaap den Hollander en Jeffrey Wijnberg. 

Als manager in een organisatie die agile wordt, is het soms flink zoeken naar hoe jouw eigen rol nu verandert. Veel van wat je normaalgesproken deed, is nu ineens de verantwoordelijkheid van iemand anders. Toch heeft de organisatie waarschijnlijk nog altijd veel baat bij jouw kennis en ervaring. Want die draag je niet zomaar over aan iemand anders, ondanks dat vaak wél impliciet wordt aangenomen dat die ander het allemaal wel even fikst. 

Tijdens deze training krijg je handvatten hoe je kunt acteren in je rol als manager in een veranderende agile organisatie. Je ervaart op welke punten jouw rol in tact blijft en waar deze mogelijk wezenlijk verandert. Ook leer je hoe je anderen kunt helpen bij het oppakken van  verantwoordelijkheden die eerst bij jou lagen en ontdek je welke andere rollen je zou kunnen vervullen met je managementvaardigheden.

De standaard uitvoering van deze training is 1 dag of 2 dagdelen.

Voor informatie over en boekingen van de training Meesterlijk Faciliteren ga je naar de website van die training.

Vanuit Altimos bieden we een aantal basis trainingen Agile aan die ook voorbereiden op een certificaat: