Ga naar de inhoud

Plannen en besturen

Visueel plannen...

Plannen is de verantwoordelijkheid van de mensen die het werk uitvoeren. Omdat zij zich het dichtst bij de benodigde informatie bevinden op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden én omdat zij het zware werk doen. Dat plannen gebeurt in alle openheid zodat alle belanghebbenden kunnen bijdragen en het plan gaandeweg kunnen bijstellen.

In de praktijk blijkt plannen nog altijd geen gemakkelijke opgave. Plannen is immers geen kwestie van alleen een mooi plan opstellen en dat dan stap voor stap uitvoeren. Plannen is een werkwoord: je maakt een plan dat je voortdurend bijstelt op basis van voortschrijdend inzicht.

Gelukkig is visueel plannen een vaardigheid die je kunt leren.

...en besturen

Je plan bijstellen is belangrijk, maar dat verandert nog niets aan de uitvoering ervan. Bij plannen hoort besturen en liefst in de vorm van behoorlijk bestuur. Daar hoort richting bij zodat het plan aansluit op een ambitie, die gaandeweg mogelijk óók wordt bijgesteld. En activiteiten die maken dat het plan wordt uitgevoerd en ook toetsing om te verifiëren of het plan leidt tot gewenste uitkomsten c.q. betekenisvolle inzichten of andere tussenproducten.

Veel organisaties zijn prima in staat om visie te creëren, doelen te stellen, strategieën uit te zetten, KPI’s te bedenken en plannen te maken. De samenhang hiertussen is echter lang niet altijd vanzelfsprekend, vooral als er veel verandering plaatsvindt. En dat alles te midden van de waan van de dag. Hoe hou je dan nog grip op de realisatie?

Nog beter plannen en besturen?

Goed plannen en besturen is een vak. In moderne organisaties vereist dat een vakmens die duidelijkheid schept, samenhang creëert, transparant schept, keuzes maakt en vooral ook eenvoud heiligt. Ik help je graag ontdekken hoe jij meer grip krijgt op het waarmaken van je ambities. Binnen je organisatie, afdeling, programma, project, waardeketen of je team.